“ՀՀ Լոռու մարզի Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթներ ՝ Քիմիայի(17 դասաժամ) և աղջիկների Տեխնոլոգիայի(5 դասաժամ) ուսուցիչների թափուր տեղերի համար

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման: Մրցույթների մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգում անցկացվելու է երկու փուլով՝

Read more

“ՀՀ Լոռու մարզի Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթներ ՝ ՆԶՊ-ի (1 դրույքաչափ), Աշխարհագրության (15 դասաժամ), Քիմիայի(14 դասաժամ) և աղջիկների Տեխնոլոգիայի(5 դասաժամ) ուսուցիչների թափուր տեղերի համար

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման: Մրցույթների մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգում անցկացվելու է երկու փուլով՝

Read more

,,ՀՀ Լոռու մարզի Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ ՝ դասվարի (20 դասաժամ) թափուր տեղի համար

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման: Մրցույթների մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգում անցկացվելու է երկու փուլով՝

Read more